We gaan het aanzien van de buurt verbeteren! Doet u mee?

Zaterdag 12 maart start in Achter de Schouwburg de eerste fase van een buurtverbeterings-project, dat moet dienen als pilot voor de overige Harlinger wijken en buurten.

Om 10 uur, verzamelpunt de speeltuin aan de T.H. de Vriesstraat, beginnen we met diverse grotere en kleinere opfrisactiviteiten. We hebben al een paar aanmeldingen van vrijwilligers.

Werkt u ook mee om de buurt een beter aanzien te geven? U zorgt voor een enthousiaste inzet, wij doen de materialen, de koffie en de broodjes.

 

Voorbeeld:

• ​de grond onder de speeltuinschommel egaliseren

• ​het publicatiehokje Oosterstraat verven

• ​bijwerken/beitsen picknicktafel bij de speeltuin

• ​onderhoud diverse banken en tafels in de buurt

• ​opruimen zwerfvuil in de buurt

 

Om 13 uur zal wethouder Harry Boon het buurtverbeteringsproject starten. Op de hoek T.H. de Vriesstraat en Franekereind vervangt de gemeente dan de halfvergane hardhoutpaaltjes door twee bakken met dukdalven, en de bestrating wordt vernieuwd. Dit is dan de officiële start van een gezamenlijk project van de gemeente en uw buurt(vereniging).

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.