Wijkschouw

Vorig najaar werd een wijkschouw gehouden in onze buurt. Gemeente, bouwvereniging, buurtvereniging, samen trokken zij door de buurt, op zoek naar verbeterpunten op het punt van openbaar groen, straatmeubilair, verkeersveiligheid en dergelijke. Daarbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van alle suggesties, die we voor dit tijd van u ontvangen, meestal per mail.

Binnenkort komt er een nieuwe wijkschouw. Veel punten uit de vorige rondgang zijn inmiddels opgelost, maar we blijven kritisch …

Heeft u punten, waaraan extra aandacht moet worden gegeven, meld die dan bij ons, bijvoorbeeld door beantwoording van deze mail. Overhangende bomen, kapotte straatlantaarns, verzakte bestrating, verrotte afrasteringen, alles wat valt onder de ‘openbare ruimte’.

Wilt u reageren voor 25 september? Bedankt voor uw bijdrage.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.